Contact Us

Thương mại Quốc tế

Hạnh Vũ (Christy)

Email : hanh.vu@maruni.vn

Tel : (+84) 915 965 591

Bột Giấy

Hoàng Cao Đạt

Email : dat.hoang@maruni.vn

Tel : (+84) 904 800 940

Giấy

Nguyễn Văn Bộ

Email : bo.nguyen@maruni.vn

Tel : (+84) 962 993 962

Viên Gỗ

Đỗ Thanh Thanh

Email : thanh.do2@maruni.vn

Tel : (+84) 165 656 7067

Xơ & Sợi

Nguyễn Văn Bộ

Email : bo.nguyen@maruni.vn

Tel : (+84) 962 993 962

Liên Hệ

Email : info@maruni.vn

Trưởng Phòng Kinh Doanh Giấy Tiêu Dùng

Ms. Judy

Email : anh.tran@maruni.vn

Tel : +84 931 884 338